The hell placed in the idyllic location (1/6) – Piekło wojny w sielankowym krajobrazie (1/6)

…Ksiądz nie od razu zgodził się na tę spektakularną i zarazem niebezpieczną akcję. Wystarczyłby jeden kapuś i okoliczne wioski mogłyby popaść w duże tarapaty. Wszyscy pamiętali jaki los spotkał rodzinę Grzybków [nazwisko zmienione] zamieszkałych w gospodarstwie nad rzeką, kiedy Niemcy uzyskali poufną informację, że syn gospodarza chodzi do leśnych.
Parafia, jak wiele innych w centralnej Polsce, była rozległa lecz nie bogata. Okolica, malowniczo położona nad rzeczką Okrzejką, oferowała sielskie krajobrazy – wonne lasy z przewagą szumiących sosen, wśród których jednak wcinały się brzozowe zagajniki i rozpierały potężne dęby; rozległe łąki nad rzeką, jeszcze nie znające pojęcia „melioracja”, pełne były rozmaitego kwiecia; liczne młyny wzdłuż biegu rzeczki uzupełniały ów senny pejzaż z okolicznymi rozlewiskami pełnymi  ryb wszelakich, raków i żab – wszystko to stwarzało złudzenie sennego spokoju, niewinnej harmonii.

c.d.n.

The priest was wary about the projected spectacular and dangerous local guerilla action. One servile informer would be enough for a dramatic trouble of the village residents.  Everyone had in mind the fate of the Grzybek family [family name changed]  inhabiting the farm on the river, when the Germans got the confident information about the owner’s  son allegedly contacting the “men of the wood” (guerilla). The parish was broad but not rich, it was just a typical parish in central Poland. The place, offering scenic landscape centered upon a little river called Okrzejka, was a lovely location with fragrant forest of the definite pine majority, whereas here or there one could encounter the birch scrubs or powerful individual oaks;  spacious natural meadows on the river bank which knew nothing like  the land reclamation, produced charming ocean of bloom; frequent grinding-mills down the river added to the serene landscape along with the river overflow-arms full of the fish, crayfish and frogs – all the components contributed to a false image of dreamy peace, innocent harmony.

to be continued…